Важно за всички работодатели!

В случаите когато Ваш служител е пострадал поради други наранявания и е загубил своята трудоспособност, като работодател, Вие сте длъжни да изплатите заплатите на този служител. Също така сте длъжни да помогнете на служителя да се върне на работното си място скоро. Разходите за това може да са огромни.

Поради специфичните закони, разпоредби и обсъжданията, които обикновено възникват с инициатора или неговия застраховател, възстановяването на разходите за много от работодателите е твърде отнемащ време и скъп процес.

Ние можем да се погрижим за целия процес на заплащане вместо Вас. Ще Ви предоставим нетната заплата, която сте платили, и разходите за реинтеграция (част от които са разходите на службата за здраве и безопасност). По този начин ние поемаме цялата комуникация.

Какво включва това?

  • Оценяваме Вашата ситуация и Ви съветваме за следващите стъпки
  • Събираме доказателства
  • Ние държим отговорната страна
  • Кореспондираме с причинителя или неговия застраховател
  • Ние се стремим към справедливо обезщетение
  • Ще Ви информираме за напредъка в процеса

Tags:

Letselschade Test Meer informatie

Zoek een letselschade expert