Трудова злополука и трудов инцидент

Вие сте жертва на трудова злополука ако сте получили телесни травми, в следствие на инцидент, който се е случил на Вашето работно място. Работодателят е почти винаги длъжен да компенсира щетите, които работникът е получил по време на изпълнението на своите работни задължения. Няма значение дали сте наети директно от работодателя, Вие имате временен договор с агенцията за труда. Всички работодатели в Холандия са застраховани срещу индустриален инцидент. Адвоактът по телесни травми подхожда внимателно към ситуацията и защитава Вашите интереси без да засегне репутацията Ви на работното място.

Демонстрирайте отговорноста на работодателя

Работодателят е отговорен за претърпените щети, ако трудовата злополука е причинена  поради следните две причини:
– Работодателят не е предприел достатъчно мерки за безопасност и/или не е дал указания за предпазните мерки, които трябва да се спазват от служителите на работното място.
–  Работодателят не е контролирал адекватното спазване на предпазните мерки и регулациите за безопасност на работното място.

Термина „по време на работа” може да се интерпретира по различни начини. Инцидент, свързан с работата Ви, може да се случи също и извън работното Ви място. Например ако работникът пътува към дома си или към работата и попадне в пътнотранспортно произшестване. Ако този инцидент има ясна връзка с работата (например компания задължаваща работника да взима или оставя колеги), тогава работодателят също може да бъде задължен да компенсира работника.

Обстоятелствата играят важна роля

Точните обстоятелства, при които работният инцидент се е случил играят важна роля при доказването на отговорноста на рабодотателя. В повечето случаи това води до дискусии със застрахователя на работодателя. Като жертва на инцидента, Вие ще трябва да се срещнете със специалиста по телесни повреди на застрахователя на Вашия работодател.

Работника трябва да докаже , че е претърпял телесна повредa

Като работник, Вие трябва да докажете, че има пряка връзка между Вашите телесни повреди и извършването на Вашите работни задължения. Трябва също да докажете, че сте претърпели щетите, в следствие на индустриален инцидент (трудова злополука). Тези правни въпроси са често трудни за уреждане и за това е препоръчително да се свържете с опитен и компетентен специалист в сферата на телесни травми, които са се появили в следствие на трудова злополука.

Адвокатът по телесни повреди Ви помага с изискването на Вашата компенсация

Специалситът по телесни травми има голям опит в тази област. Вашият интерес е отправната точка, за това ако се свържете със специалист по телесни повреди, той може да се свърже с Вашия работодател и неговия застраховател. Той ще положи всички усилия, за да докаже, че работодателят Ви е отговорен за трудовата злополука и, че застрахователят на работодателят Ви ще Ви възстанови всички нанесени щети. Адвокатът по телесни повреди знае колко трудни са тези ситуации и как те могат да повлияят на отношенията Ви с Вашият рабододател. За това адвокатът решава въпросите, свързани с тези сутиации по внимателен начин. Това е една грижа по-малко за Вас.

Справедливо обезщетение

Фактът, че сте претърпели инцидент е достатъчно обезпокояващ. Ние искаме да работим за Вас, за да може Вие да се погрижите за Вашето здраве и да не се притеснявате за финансовото си положение. Ние държим отговорното за инцидента лице виновно и Ви гарантираме справедлива компенсация.

Винаги може да се свържете с нас чрез електроната ни поща или да позвъните на номер 088 808 78 59 за безплатен правен съвет.  Ако за Вас е по-удобно може да ни изпратите въпросите си като попълните формуляра на нашата страница. Ако е наложително, можем да Ви посетим в дома Ви.

 

Tags:

Letselschade Test Meer informatie

Zoek een letselschade expert