Телесни травми причинени от животни

Ако сте претърпели телесна травма, причинена от животно,  почти винаги може да получите обезщетение от отговорното лице. В много от случаите собственикът на животното носи отговорност за нараняванията причинени от животното. Животното няма собственик? Тогава има други лица, които могат да бъдат отговорни за вашите телесни травми.

Агенцията Attent Letselschade B.V Ви помага да поискате обезщетение за Вашите телесни травми. Ние можем да Ви гарантираме, че ще получите обезщетението, на което имате право като жертва. Искате да обсъдите случая директно с един от нашите специалсти по телесни травми? Моля, свържете се с нас. Може да се свържете с нас ежедневно до 22:00 часа на телефон 088 808 78 59. Може също да се свържете с нас чрез формуляра на нашият сайт.

  • Безплатна правна помощ при телесни повреди.
  • Компетентни и опитни специалисти по телесни травми
  • Опитна агенция по телесните травми
  • Безплатно второ мнение върху вашия случай.

Tags:

Letselschade Test Meer informatie

Zoek een letselschade expert