Пътнотранспортни произшествия

Пътнотранспортните произшествия винаги имат последици. Ако в следствие на произшествието жертвата получи наранявания, последствията са още по-големи. Всичките негативни последствия засягат жертвата пряко.

Уязвима позиция 
В подобни моменти, Вие ще бъдете заети не само с Вашето физическо, но също така и с Вашето емоционално възстановяване, заради последствията от инцидента. Ще бъдете изправени и пред административни трудности, свързани с прочитането на различни полици и попълването на различни формуляри. На този етап с жертвата се свързва и експертът по телесни травми, представител на отговорното лице за инцидента. Той представлява интереса на застрахователите на отговорното лице.

Представете си, че трябва сами да защитавате собствените си интереси в този случай.

Години на опит

В инцидентите, свързани с пътнтранспортни произшествия се прилагат специални правила за подвеждане под отговорност. Ние имаме нужните умения за експертиза и дългогодишен опит в доказването на отговорност на лицето, което е виновно за пътнотранспортното произшествие. Ние отговоряме за разрешаването на Вашите правни въпроси, докато Вие се грижите за възстановяването си и не се безпокоите за уреждането на тези въпроси.

Камшичен удар
Една от последиците на пътнотранспортните произшествия е камшичния удар. Ние имаме нужната експертиза и нужните медицински съветници, за да ви помогнем в този случай.

Справедливо обезщетение

Фактът, че сте претърпели инцидент е достатъчно обезпокояващ. Ние искаме да работим за Вас, за да може Вие да се погрижите за Вашето здраве и да не се притеснявате за финансовите последици от ситуацията. Ние ще се погрижим виновното лице да поеме своята отговорност и да Ви предостави справедлива компенсация.

Винаги може да се свържете с нас чрез електронната ни поща или да позвъните на номер 088 808 78 59 за безплатен правен съвет.  Ако за Вас е по-удобно, може да ни изпратите въпросите си като попълните формуляра на нашата страница. Ако е наложително, може да Ви посетим в дома Ви.

Tags:

Letselschade Test Meer informatie

Zoek een letselschade expert