Други телесни наранявания

В повечето случаи телесните наранявания се получават в следствие на пътнотранспортно произшествие или индустриален инцидент. Въпреки това телесните наранявания могат да бъдат причинени и при други обстоятелства. Помислете за случаите, в които телесните наранявания се получават, в следствие на инцидент, свързан с публичния транспорт, инцидент, свързан със спортни дейности, инцидент, свързан с игра или инцидент, дължащ се на дефектна инсталация или на грешка от страна на друго лице. Въпреки, че тези случаи са по-редки, те със сигурност не са по-маловажни.

Телесни повреди, свързани с обществния транспорт – трамвай , автобус , метро,влак.

Това не са случаите, свързани с пътнотранспортни произшествия, свързани с трамвай , автобус , метро или влак. Все пак тези случаи приспадат към инцидентите, свързани с трафика. Телесни повреди може да се получат, ако се използва обществения транспорт и в следствие на това се получи телесна травма. Помислете за случаите, в които шофьорът на превозното средство внезапно спира.

В такива случаи е възможно да се претърпят телесни повреди. Транспортната компания е задължена да осигури безопасно пътуване. Ако претърпите телесни наранявания, транспортната компания или шофьора на превозното средство са виновни за това и се смятат за отговорни лица.

Телесни наранявания, свързани с дефектни структури

Сградите обикновено се строят на път, по който Вие минавате.  Това са случаите, в които Вие получавате телесно нараняване, причинено от дефектни структури. Тези случаи включват: спъване на тротоара заради хлабава плочка, падане от велосипед заради дупка на пътя, удар от падаща тухла.

В Член 6:174 от Холандски Граждански кодекс е посочено, че собственикът на дефектното съоръжение носи отговорност въз основа на рисковата отговорност. Това означва, че собственикът е отговорен за телесната травма, дори когато той не е пряко виновен за нея. Достатъчно е сградата да е дефектна и това да бъде причината за телесната повреда.

Собственикът на сградата може да бъде община, провинция или правителство (пример: обществени пътща), но също така и частно лице или компания.

Телесна травма, причинена от чужда грешка

Всъщност, в повечето случаи на телесна повреда има „грешка” от страна на друго лице. Например в случай на пътнотранспортно произшествие другото лице не е дало предимство. Поради тази причина категорията „телесна повреда в следствие на други неправомерни действия” е много широка и се припокрива с другите категории.
Въпреки това отделни примери са полезни. В много от случаите жертвата не знае, че неговата или нейната телесна повреда може да бъде компенсирана.

Примери могат да бъдат следните случаи: някой затваря вратата и затиска пръстите Ви, падане заради мокрият под на съседа, падане по стълбите, приятелят Ви изпуска дивана, който сте държали заедно. Обикновено тези инциденти се случват в дома Ви или около него.

Телесни травми в случаи на спортни дейности или игра

Спортните или игралните ситуации могат да се случат по време на футбол, тренировка по хокей или игра в училищния двор. Рискът от физическо нараняване е много висок в тези ситуации: удар с пръчка по главата, плъзгане на тялото вместо топката или прекалено силен натиск. Тъй като рискът от нараняване по време на спортни дейности или игри е по-голям, отколкото при „нормални” ситуации, друго лице не носи отговорност. Когато учавствате в определени спортове или игри, приемате повишения риск от нараняване. Личните Ви наранявания могат да бъдат компенсирани единствено ако нараняването е било причинено от действие, което е извън нормалните условия на играта. Това обаче е неясна концепция. За това ние преглеждаме обстоятелствата във всеки един отделен случай, за да преценим дали може да бъде поискано обезщетение.

Справедливо обезщетение

Фактът, че сте претърпели инцидент е достатъчно обезпокояващ. Ние искаме да работим за Вас, за да може Вие да се погрижите за Вашето здраве и да не се притеснявате за Вашата финансова ситуация. Ние държим отговорното за инцидента лице виновно и Ви гарантираме справедлива компенсация.

Винаги може да се свържете с нас чрез електронната ни поща или да позвънете на номер 088 808 78 59  за безплатен правен съвет. Ако за Вас е по-удобно, може да ни изпратите въпросите си, като попълните формуляра на нашата страница. Ако е наложително, можем да Ви посетим в дома Ви

Tags:

Letselschade Test Meer informatie

Zoek een letselschade expert