Неимуществени щети

Неимуществени (морални) щети

Този вид обещетения са описани в закона като обещетение за нанесени щети, които не се състоят във финансови загуби. Следователно, целта на това обещетение е да компенсира щетите, които се проявяват под формата на болка, дискомфорт, страх, депресия, страдание или друго подобно състояние, което се е появило в следствие на злополуката.

Как се определя размера на компенсацията за подобен вид травми?

За да се определи нивото на разходите за болка няколко обстоятелства са важни. В чести случаи тези травми и тяхната компенсация се определят в съда. Въпреки това, няма един и същи човек, травма или злополука.

Поради този факт е важно подобни ситуации да се разглеждат индивидуално.  При определяне на размера на болка и страдание със сигурност е важна сериозността на нараняването. По този начин се оценяват, например, последствията от аварията, които ще последват за социалния и професионалния живот.

Промяна в закона – увеличаване на размера на компенсация за нанесените нематериални (морални) щети

Размерът на компенсация за нанесените нематериални (морални) щети в Холандия се обсъжда и се променя. Например през април 2013 г. Районният съд Амстердам-Утрехт издава две важни решения. От тези решения следва, че обезщетенията, предоставени в Холандия от дълго време вече не отговарят на социалните възгледи относно обезщетенията за нанесените травми. Тази идея сега е последвана от няколко съдии и съдилища.

Специални обстоятелства

В случаите когато има наличие на по-специални обстоятелства размерът на компенсацията, за нанесените нематериални (морални) щети трябва да нарастне. Както е предвидено в закона, в случаите, когато застрахователят на отговорната страна не иска да признае нанесените щети, нематериалните щети (болка, страдание и т.н) за потърпевшият нарастрват. Подобно увеличаване също може да бъде резултат от отказ на застрахователя да назначи домашна помощница за пострадали, която е била необходима в следствие на инцидента.

Въпроси?

Ако все още имате въпроси по гореспоменатото, моля не се колебайте да се свържете с нашия офис. Юристите на Attent Letselschade B.V ще Ви информират по-подробно и ще отговорят на Вашите въпроси.

 

Тест за телесно нараняване Повече информация

Потърсете експерт по телесни наранявания