Разходи

Ние работим за Вас напълно безплатно!

В Холандското законодателство е предвидено, че всички разходи, за правна помощ, на жертвите на телесни повреди, могат да бъдат възстановени от отговорната страна, така че не е нужно Вие да се притеснявате за това.

  • Напълно безплатно

” Zlopoluka.nl телесна травма” може да се използва от Вас, като жертва на злополука, безплатно. Разходите, които поемаме за нашата дейност, се възстановяват директно от отговорната страна въз основа на закона, като част от щетите Ви. Ако не успеем или не успеем напълно, това е  професионалният риск, който се поема от нашата агенция, а не от Вас.

Няма договори със застрахователи/бюджет на разходите според закона

При възстановяването на разходите ние се основаваме на законното право, което имате, а именно на правна помощ при възстановяване на щетите при определяне на отговорноста и размера на щетата.

Много юридически представители и застрахователи на съдебни разноски имат директни споразумения с застрахователите за възстановяването на разходите си. Това често включва така нареченoто споразумение PIV. Това споразумение предвижда, че такива лица понякога получават от застрахователя определени суми, без да е необходима съществена работа.

Освен това споразумението PIV постановява, че размерът на възстановяването на разходите за правна помощ се определя директно и единствено въз основа на степента на вредата. Такова споразумение може да навреди на интереса Ви, например ако щетите Ви (все още) са ограничени или ако предстоят дискусии относно щетите. Обратното, ако загубата Ви е голяма, възстановяването на разходите, за правна помощ, може да надхвърли реалните разходи за правна помощ (в излишък).

 

Ами ако никой не носи отговорност за щетите Ви?

Дори ако отговорността за Вашата щета все още не е била призната, ние можем да действаме за Вас, ако въз основа на нашата първоначална оценка е достатъчно ясно, че контрагентът носи отговорност. Тогава също ще бъде напълно безплатно за Вас. Дори ако в крайна сметка никой не може да бъде подведен под отговорност за щетите Ви: разходите, които сме направили в такава ситуация, попадат под нашия бизнес риск.

  • Изключителни ситуации:

Медицинска отговорност

В случаите, когато има някакъв медицински обвинителен акт, може да се окаже, че Zlopoluka.nl Personal Injury претендира за ограничен личен принос за първа медицинска и правна оценка.

На съдията

В по-голямата част от случаите можем да си възстановим разходите посредством добра консултация с отговорното лице или застрахователя. Понякога обаче Вашият случай трябва да бъде заведен пред съдия от адвокат. Когато възникне такава ситуация, може да се наложи да бъдат сключени допълнителни споразумения относно начина на възстановяване на разходите, които ще бъдат направени.

Искате ли да научите повече? Моля, не се колебайте да се свържете с нас. За нашите служители ще бъде удоволствие да Ви помогнат