Полезни съвети при телесно нараняване

  1. След злополука или медицинска грешка трябва да докажете, че другата страна е отговорна за инцидента и, в резултат на това, Вие сте претърпели телесна травма. Направете снимки на мястото на произшествието и запишете обстоятелствата, при които е настъпил инцидентът.
  2. Ако не сте отишли в болница веднага след инцидента, отидете при Вашия личен лекар. Дори, когато смятате, че това не е необходимо. Много е важно незабавно да се установи, че Вашите медицински оплаквания и наранявания са настъпили в следствие на злополуката. Затова незабавно обсъдете своите симптоми с личния си лекар или друг лекар.
  3. Потърсете адвокат по телесни травми. Ако другата страна е отговорна за инцидента, всички разходи за правната агенция ще бъдат възстановени от отговорната страна.
  4. Застрахователят може да поиска доказателство за щетата Ви. Затова пазете всички документи свързани с Вашата телесна повреда и щета. Тези документи включват: постъпления, сметки, справки, трудов договор, медицинска експертиза и други.
  5. Обяснете Вашите оплаквания и симптоми възможно най-точно и записвайте резултатите от  процеса на лечение.
  6.  За да предотвратите бъдещи финансови проблеми се уверете, че ще получите обезщетение за щетите си, предявено от Вашият правен представител, навреме.
  7. Винаги се консултирайте с Вашия адвокат по телесни повреди преди да предявите иск за телесна повреда. След като случаят Ви вече е решен, не може да предявявате претенции за нови щети, които в повечето случаи се появяват след това.
  8. Уреждането на иска за средностатистическа телесна повреда в Холандия е от една до две години. Понякога за съжаление са необходими дълги преговори със застрахователя, за да може да Ви помогнем да получите максимално обезщетение. Добре обработените документи и добрата комуникация с Вашият правен консултант помагат за по-бързото решение на Вашия случая.