Метод на работа

Attent Letselschade B.V се грижи за всички аспекти относно исковете на нашите клиенти, така че ние ще се погрижим за всяка подробност от случая Ви, а за Вас остава само да се погрижите за Вашето възстановяване. Ние се ангажираме да получите максимална компенсация за загубата, за която другата страна в инцидента е отговорна. Ние сме готови да отговорим на всеки Ваш въпрос, който може да възникне в процеса на работа с агенцията ни.

Процесът на подаване на иск се състои от следните стъпки:

  1. Прием

След първия телефонен разговор с нас следва интервю за прием във Вашия дом или в нашия офис. По време на този разговор ще обсъждим Вашите желания, нужди и интереси.  В този момент ние можем да определим големината на нанесените, очевидни на този етап, щети. Ние също така ще Ви предоставим цялата информация за по-нататъшния процес на уреждане на претенцията.

  1. Определете отговорността

Задължената страна, обикновено застрахователят на отговорната страна, носи отговорност за нашите разходи. Веднага след като контрагентът е признал отговорноста, ние ще определим степента на нанесените върху Вас щети, като се консултираме с Вас и насрещната страна.

  1. Първи аванс

На този етап ние искаме от затрахователя на ответната страна да заплати първия аванс за вредата. Това авансово плащане покрива разходите, направени през периода на възстановаването Ви. Този процес понякога включва посещение на специалист от застрахователната компания в дома Ви, за да обсъдите тези разходи. След това ответната страна се консултира и, ако е  необходимо, се договаря, относно различните нанесени щети, с Вас. Нашият екип ще Ви придружатва във всяка една стъпка от този процес за да Ви изяснява всяка подробност, възникнала по време на гореспоменатите дискусии.

  1. Решение на случая

Нашата агенция ще следи внимателно Вашето възстановяване по време на процеса на уреждане на исковата Ви молба. В рамките на този процес може да се изиска медицинска информация от общопрактикуващ лекар, физиотерапевт или други лекуващи Ви специалисти. Тази информация ще бъде използвана като доказателство за претърпените от Вас наранявания. Ние можем да поискаме тази информация вместо Вас ако преди това получим писмено разрешение, подписано от Вас. След процеса на възстановяването Ви, когато трайната Ви травма е вече остановена, ние ще уредим исковата Ви молба във възможно най-кратък срок. На този етап ние ще определим не само текушите щети от травмата, а също и бъдещите, до които тя ще доведе. В случай, че отговорното, за травмата Ви, лице не е съгласно с претендираната от Вас сума за нанесените щети, то в такъв случай ще Ви посъветваме относно възможността за съдобно производство по гражданско дело. В този случай, ако ни дадете Вашето разрешение, наш адвокат ще заведе съдебно дело.

Тест за телесно нараняване Повече информация

Потърсете експерт по телесни наранявания