За Нас

Злополука
има междукултурна практика, свързана с телесна повреда и морална щета.
Инциденти се случват постоянно и навсякъде: в трафика, по време на тренировка, по време на медицинска процедура или на работното Ви място. В мнозинството от случаи инцидентите водят до неблагоприятни последствия за Вас и Вашите близки. В процеса на възстановяване, Вие също трябва да уредите практическите и правните въпроси свързани с Вашият инцидент.
Randstad Personenschade-Letselschade предлага правна помощ на жертвите, които желаят да получат компенсация от отговорното за инцидента лице. Нашите специалисти имат всички нужни лицензи, за да практикуват длъжностите си компетентно и според стандартите, прилагани в Нидерландия . Нашите професионалисти са специализирани да представяляват хора от различен произход , които са били жертва на пътнотранспортни произшествия, промишелени инциденти, медицински грешки и насилствени престъпления.
За разлика от повечето други експерти по телесни повреди и морални щети, ние можем да представляваме нашите клиенти, говорещи различни езици и спадащи към различни култури. Това ни позволява да общуваме свободно с нашите клиенти и да изградим доверие помежду си. Ние помагаме на нашите клиенти, имигранти, в цялата държава.
Нашите специалисти са готови да Ви помогнат !