Елементи

Телесните наранявания и последиците от инцидента могат да бъдат различни при всеки индивидуален случай. Отдолу следват обяснения и примери за някои от тях. Във Вашия случай нараняванията и щетите, които сте претърпели, могат да се състоят от един или повече от посочените примери. За повечето от тези случаи има стандартизирани суми за компенсации, които могат да бъдат платени бързо. Ако щетата Ви надвишава стандартната сума, ние ще претендираме за изплащането на действителния размер на нанесените Ви щети.

 • Неспособност за извършване на домашна дейност

Когато домашните задачи вече не могат да бъдат изпълнени в резултат на нараняване, разходите, направени от други лица за изпълнение на тези задачи, трябва да бъдат платени от отговорната страна за инцидента. Това може да включва разходи за работа, извършени от:

– Приятели / семейство

– Наета помощ (например домашна помощница)

– Медицинска помощ

 • Помощ за поддръжка на дома и градината

Ако поради аварията вече не сте в състояние да поддържате дома или градината си, Вие сте принудени да се обърнете към трети лица. Това може да бъде член на семейството, познат или професионална помощ. Примери за подобна дейност могат да бъдат боядисване или обновяване на къщата, поддържане на градината. Допълнителните разходи, които ще направите за тези, възложени на външни изпълнители задачи, отговарят на условията за възстановяване от страна на контрагента.

В допълнение към работата, която сте извършили в и около къщата, можете също да помислите за дейностите, които сте извършили по колата, Вашата лодка или мотоциклет. Разходите за наемане на трети лица за извършване на тези дейности от Вас се изисква да бъдат възстановени от  насрещната страна.

 • Загуба на печалба поради загуба на дееспособност

Това означава пълната или частична загуба на способноста да се извършва работа и по този начин да се получават доходи. Както работниците на заплата, така и независимите предприемачи могат да бъдат засегнати от това да останат, временно или трайно, неработоспособни, в резултат на инцидент.

За да се определи до каква степен щетите допринасят за загубата на трудосподобност –  ситуацията преди аварията се сравнява със ситуацията след аварията. Също така се прави прогноза за начина, по който приходите биха се развили, ако не е настъпило произшествието. За служителите на заплата по принцип е достатъчно да представят своите фишове за заплати и /или годишни отчети от времето преди аварията до и включително настоящето. За самостоятелно заетите лица се разглеждат оборотът и печалбите, реализирани от тях през годините преди инцидента.

 • Нематериални (морални) загуби

Това включва действия за финансова компенсация за неимуществените щетите под формата на болка, тъга, стрес, депресия, безсъние или други симптоми и увреждания, дължащи се на злополука, например обезобразяване на тялото заради белег.

 • Пътни разходи и разходи по ориентиране

В случай на телесно нараняване, жертвата може да бъде принудена да използва алтернативен транспорт заради инцидента. Например когато потърпевшият трябва да отиде на лекар или терапевт за третиране на нараняването. Тези разходи трябва да бъдат възстановени от отговорната страна. Това включва и направените разходи при посещение на лекар.  В случай, че се налага потърпевшият да пътува, за да получи  лечение, той има право на помощ за пътуване. Това включва и разходите за превоз с таксита или обществен транспорт. В тези случаи се включват и пътните разноски, които членовете на семейството правят, за да посетят жертвата в болницата или в рехабилитационната институция.

 • Разходи за телефон и пощенски разходи

Очевидно е, че след злополуката  жертвата ще получи допълнителни телефонни разходи, пощенски разходи и разходи за копиране за осъществяване на адекватен контакт със специалисти по телесни наранявания, лекари и други власти. Тези допълнителни разходи също трябва да бъдат възстановени от контрагента.

 • Здравно осигуряване

В резултат на злополуката жертвата може да се окаже в болница или да се нуждае от помоща на медицинска сестра. Здравното осигуряване може да не покрива всички тези разходи и потърпевшият да е принуден да ги поеме сам. Разходите за това също могат да бъдат възстановени от отговорното лице.

 • Разходи за дейности , които не може вече да извършвате

Това са разходи, които сте имали преди инцидента, но заради него вече не сте способни да извършите дейностите за които сте платили. Тези дейности включват:

 • Билети за концерт или театър
 • Карта за фитнес
 • Йога клас
 • Разходи за място за акостиране за Вашата лодка
 • Разходи за курс или обучение
 • Почивка, която трябва да бъде отменена

 

 • Разходи за промени на направени резервации

Понякога не е нужно да отменяте цялата си ваканция. В някои от случаите Вие трябва да направите промени във Вашите ваканционни планове.  Например, в резултат на злополуката Вие не сте в състояние да пътувате с кола до дестинацията, която сте избрали и за това трябва да си закупите самолетен билет. Също така е възможно да Ви се наложи да промените начината на Вашето настаняване, защото не можете да спите в каравана например. В допълнение могат да бъдат условия като например комплексът,  в който ще се настаните да трябва да има асансьор, защото не може да изкачвате стълби.

 • Промяна в жилищната среда

Ако в следствие на инцидента сте получили перманентно увреждане , това може да афектира Вашият начин на живот. Вашето жилище може да не отговаря на вашите нужди. Вие ще трябва да поставите седалков стълбищен асансьор във вашето жилище , за да може да извършвате вашите домашни задължения. Може да се наложи и да поставите други приспособления в жилището си , за да можете да водите живота си по нормален начин.

За съжаление в някои случаи това не е възможно. Например ,след инцидента може да Ви се наложи да ползвате инвалидна количка . Ако живеете на четвъртия етаж във вашата жилищна сграда , в която няма асансьор , Вие няма да сте способни да влезете във вашето жилище без помощ. Това ще означава , че Вие трябва да се изместите. Вие ще имате допълнителни разходи , които трябва да се възстановят от лицето отговорно за инцидента.

 • Грижа за деца или домашни любимци

Това включва случаите, когато имате малки деца, които не могат да остават сами вкъщи. Пример за това може да бъде ситуацията, когато, поради телесната повреда, Вие трябва да посещавате рехабилитационен център три пъти седмично. Преди инцидента, Вие сте се грижели самостоятелно за  децата си , но сега вече имате нужда от детегледачка. Тези разходи също могат да бъдат възстановени.

Същите правила важат, когато става въпрос и за домашни любимци. Например ако имате куче, но временно не сте способни да го разхождате. Тогава ще бъдете принудени да наемете някой, който ще го разхожда вместо Вас. Тези разходи също могат да бъдат компенсирани.

 • Спортна практика

Фактът, че сте получили временно или трайно увреждане, в следствие на инцидента, не означава, че Вие не можете да спортувате повече. Има спортове, които включват използването на инвалидна количка. Разходите за спортна инвалидна количка трябва да бъдат възстановени от виновната за инцидента страна.