‘Видове телесни наранявания’

 • Телесни травми причинени от животни

  March 5, 2018

  Ако сте претърпели телесна травма, причинена от животно,  почти винаги може да получите обезщетение от отговорното лице. В много от случаите собственикът на животното носи отговорност за нараняванията причинени от животното. Животното няма собственик? Тогава има други лица, които могат да бъдат отговорни за вашите..

  Lees verder
 • Телесна травма в чужбина

  March 5, 2018

  Ако сте претърпели телесна травма по време на Вашата почивка е важно да знаете как може да получите компенсация. В случай на телесна травма, получена в чужбина, жертвите не мислят за Холандска Правна агенция, като представител на техните интереси, но това също е възможно. На..

  Lees verder