‘Видове телесни наранявания’

 • Пътнотранспортни произшествия

  March 5, 2018

  Пътнотранспортните произшествия винаги имат последици. Ако в следствие на произшествието жертвата получи наранявания, последствията са още по-големи. Всичките негативни последствия засягат жертвата пряко. Уязвима позиция  В подобни моменти, Вие ще бъдете заети не само с Вашето физическо, но също така и с Вашето емоционално възстановяване,..

  Lees verder
 • Трудова злополука и трудов инцидент

  March 5, 2018

  Вие сте жертва на трудова злополука ако сте получили телесни травми, в следствие на инцидент, който се е случил на Вашето работно място. Работодателят е почти винаги длъжен да компенсира щетите, които работникът е получил по време на изпълнението на своите работни задължения. Няма значение..

  Lees verder
 • Телесна травма в следствие на камшичен удар

  March 5, 2018

  Камшичният удар се получава в следствие на сблъсък отзад. Странични удари или спортни инциденти също могат да причинят травма подобна на тази при камшичен удар. Камшичният удар представлява внезапна максимална екстензия (движение назад на врата), последвана от максимална флексия (движение напред на врата) на шийните..

  Lees verder
 • Други телесни наранявания

  March 5, 2018

  В повечето случаи телесните наранявания се получават в следствие на пътнотранспортно произшествие или индустриален инцидент. Въпреки това телесните наранявания могат да бъдат причинени и при други обстоятелства. Помислете за случаите, в които телесните наранявания се получават, в следствие на инцидент, свързан с публичния транспорт, инцидент,..

  Lees verder
 • Телесни наранявания и спортна дейност

  March 5, 2018

  Ако сте претърпели телесна травма или травми поради спортна дейност или игра, в някои случаи Вие имате право на обезщететение. Специалистите по телесни травми на Attent Letselschade B.V ще Ви информират за Вашите права. Може да се свържете с нас на номер  088 808 78..

  Lees verder