Какво е телесна травма и в следствие на какво може да се получи тя?

Телесните травми се получават в следствия на различни видове инциденти и злополуки. Например:
– пътен инцидент
– индустриален инцидент
– медицинска грешка
– болест, получена в следствие на изпълнение на работните дейности
–  злополука, причинена от животни
– злополука, причинена от движимо или недвижимо имущество.

Това са само част от примерите, в които Вие може да получите телесна травма.

Кога имате право на обезщетение (компенсация)?

Ако друго лице е виновно за инцидента или злополуката, Вие имате право на обезщетение.

Как може да разберете дали някой носи отговорност за Вашата телесна травма?

Отговорността на лицето се определя въз основа на Нидерландското законодателство и на Нидерландския граждански кодекс. Законите определят какво можете и не можете да направите във Вашия случай. Нашите специалисти са запознати с тези правила и могат да Ви кажат дали друго лице е отговорно за инцидента. Обадете се на телефон 088 808 78 59 за да Ви дадем безплатен съвет и да обсъдим възможностите във Вашия случай.

Tags:

Letselschade Test Meer informatie

Zoek een letselschade expert