Контакт

Имали ли сте лична травма?
Можете да бъдете изложени на нараняване по много различни начини. Например поради пътнотранспортно произшествие, лекарска грешка, трудова злополука, инфекция с легионерска болест или злополука в частна среда. БЕЗПЛАТНА ЛИНИЯ ЗА КОНСУЛТАТИ: 088 808 78 59
ИМЕЙЛ: info@zlopoluka.nl

Нашите адреси: * Goudse Rijweg 400, 3031CK Rotterdam
* Leeghwaterstraat 151, 2521 CM Den Haag
* Zuidermolenweg 23 B, 1069 CE Amsterdam
* Volkerakstraat 10, 6826GM Arnhem
* Nijverheidsweg 21, 3534 AM Utrecht