Кои сме ние?

Attent Letselschade B.V & e независима организация, която представлява и отстоява  интересите на жертвите, претърпели телесни наранявания, в резултат на инцидент.

Нашата компания е интернационална, динамична и мотивирана да защитава интересите на своите клиенти без значение тяхната култура, националност, религиозни възгледи, език или каквато и да е друга харaктеристика. Нашият подход е съобразен с различните междукултурни обстоятелства.

В случаите на инциденти, които водят до телесно нараняване е важно за жертвата да може да разчита на опитен специалист, който би могъл да гарантира, че нанесените върху нея щети ще бъдат максимално възстановени. С Randstad Letselschade & Advies и нашите юридически специалисти, този тип претенции са в добри ръце.

Ние сме мултикултурна агенция за телесни наранявания, предлагаща на своите клиенти комуникация на родния им език (нидерландски, турски, български, руски, марокански, афганистански, полски, френски, английски и сирийски).

Тест за телесно нараняване Повече информация

Потърсете експерт по телесни наранявания